i Stockholm välkomnar t

Släktforskningens dag 2023-01-21

Plats: Biblioteket Norrtälje
Tid: 11.00 – 14.00
Urban Johansson berättar om Penningbys statare, torpare, daglönare och deras villkor
på Penningby gård åren 1870-1945.

Årsmöte 19/2 2023
Plats: IOGT-lokalen, Norrtälje
Tid: 13.00