NSFF:s styrelse 2022

Johan Löfstedt, Ordförande, ulfjohanlofstedt@hotmail.com
Ann-Marie Alfredsson, Sekreterare, annmarie.alfredsson@gmail.com
Bo Ragell, Kassör, bora@telia.com
Birgit Söderman, Klubbmästare, trasmattan51@gmail.com
Leif Eriksson, Ledamot och Webmaster, vasby1@hotmail.com