Program 2023

 

Ununge Hembygdsförening inbjuder till ”Hembygdsdag” nu på Kulturarvsdagen söndagen 10 september 2023, kl. 13.00-15.00 i Ununge förs.hem. (Vid kyrkan)

Man kommer bland annat att visa bilder ur Sven Erikssons samling. mycket annat finns att se också, som kan vara av intresse för släkt och hembygdsforskare. 

Väkomna!
Åsa Holmgren
Ununge Hembygdsförening

Norrtälje Släktforskarförening inbjuder till träff på Roslagsmuseet i Norrtälje lördagen 16 september 2023, kl. 14.00.

 Vi får en visning av det nyöppnade Roslagsmuseet efter renoveringen. samling i museiparken kl. 13. 30. (Museet ligger mitt emot Busstationens lilla parkering.)

Visningen tar ca. 1 tim och därefter finns möjlighet att fika i cafeterian. Kaffe och bulle kostar 50:- / per person. 

Anmälan till Birgit Söderman senast 14/9 på tel nr: 070-552 80 81 eller epost: trasmattan51@gmail.com 
Välkomna!
Styrelsen

Norrtälje Släktforskarförening inbjuder till föredrag om Norrtälje hamn. Tisdagen den 17 oktober 2023. Kl. 18.30

Lokal: Stockholmsvägen 26, samma infart som Vickningen. 
Det är skyltat Roslagens Styr Installation AB. Ingång från gavel mot Skoman. NSFF bjuder på enkel fika och bulle.
Föredragshållare: Hans Landberg. Föredraget handlar om hamnens historia och betydelse för staden fram till dagens nya bostadsområden.
Välkomna, Styrelsen

Välkomna till SESUS där Urban under hösten 2023 håller föredrag om släktforskning.
Släktorskningsträffarna på SENSUS där Urban Johansson deltar med föredrag är enligt nedan i deras lokal i bibliotekshuset.
20/9 kl. 13-14.30 Handskriftsläsning
30/10 kl. 13-14.30 Arkivorganisation
22/11 kl. 13-14.30 Källor i pressen
14/12 Norrtälje stadsarkiv som resurs för släktforskare
Vid samtliga tillfällen också hjälp med läsning av gammal stil, och lösning av släktforskarproblem.
Ytterligare information finns på adressen: www.sensus.se/norrtalje
Info kommer också att finnas i Norrtelje Tidning under evenemangstips.

Försommarträff vid Ununge kyrka, 13 maj, kl. 11.00Åsa Holmgren i Ununge hbf hälsar oss välkomna. De har projekt om skolorna i socknen, båtsmanstorpen, Närdingen och järnvägsepoken.
Vi gör en kyrkogårdsvandring. Ev. besök i kyrkan. De visar också delar
av bygdefotografen Sven Erikssons bildsamling.
Vid ev. behov av skjuts, kontakta Birgit Söderman 070-552 80 81

Träff på Riddarhuset 13/4 2023

Välkomna till ett besök på Riddarhuset, Gamla Stan, Stockholm torsdag 13 april.
Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog och heraldiker, visar oss runt.
Kostnad: 40:- för pensionär och 60:- för övriga.

Plats: Riddarhustorget 10, Gamla Stan
Tid: 14.00

Årsmöte 19/2 2023

Plats: IOGT-lokalen, Norrtälje
Tid: 13.00
IOGT-lokalen ligger på Stockholmsvägen 1, Norrtälje. Parkering sker enklast på stora
parkeringen vid Tullportsgatan/Stockholmsvägen.
För bussresenärer är det enklast att gå Faktorigatan och över den lilla bron, så är man framme.
Efter mötet bjuder föreningen på kaffe och tårta. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga under årsmötet.
Välkomna!
Styrelsen

Släktforskningens dag 2023-01-21

Plats: Biblioteket Norrtälje
Tid: 11.00 – 14.00
Urban Johansson berättar om Penningbys statare, torpare, daglönare och deras villkor
på Penningby gård åren 1870-1945.