Birger Björnerstedt spelade underhöll med gitarr och fiol

NSFF har haft sitt årsmöte den 25/2 i IOGT lokalen i Norrtälje. 30 talet medlemmar tordes ut i halka, kyla och snöstorm.

Urban Johansson valdes till mötesordförande och till mötessekreterare valdes Birgit Söderman.

Följande styrelse valdes för 2018. Ordf. Urban Johansson omvald, v. ordf. Bo Ragell, sekr. Willy Menander omvald, kassör Ann-Marie Alfredsson, klubbmästare Birgit Söderman omvald och ledamot Thomas Malmström omvald. Efter årsmötet underhöll Birger Björnerstedt med gitarr, fiol, dikter och sång. Därefter höll Urban och Birgit en minneskavalkad över föreningens verksamhet, föredrag, utgivna böcker och axplock ur vår tidning Anbladets många skribenter. 118 nummer av Anbladet har utgivits under dessa 40 år. Därefter kom det alla väntade på. Kaffe/te och smörgåstårtor för att fira vår 40 åriga verksamhet.

Birgit Söderman