Föreningens styrelse 2021

Thomas Malmström, ordförande, mail@thomasmalmstrom.se
Willy Menander, sekreterare, willy.menander@telia.com
Bo Ragell, kassör, bora@telia.com
Birgit Söderman, klubbmästare, seth.Birgit.Soderman@gmail.com
Leif Eriksson, ledamot och webmaster, vasby1@hotmail.com

Lämna ett svar