Dödboken 1860-2016 klar.

Arbetet går nu vidare med perioden 1830-59. Vår medlem Palle Lindkvist arbetar ideellt med
döda i Norrtälje stad. Han önskar få hjälp av personer som forskar i Norrtälje församling. För
att hjälpa honom vill han att ni tar ut en söklista ur DISGEN på avlidna under den aktuella
perioden. Då får han också uppgifter om födelseplats och –datum för de döda. Söklistorna kan
mailas till Palle på palledkv@gmail.com