Anbytarträff på Stadsarkivet

Norrtälje Släktforskarförening höll årets sista medlemsträff där vi hjälpte varandra att spåra våra ättlingar. Vi träffades den 28 november och grupperade oss vid olika bord som representerade olika socknar i vår kommun. Här hjälpte vi varandra med att fylla i luckor i vår forskning t.ex. yrken, vigsel, barn, syskon, boplatserm.m.

Annika och Jan Ivarsson har fördjupat sig i byarna runt Hallstavik och Häverödal och vid den stationen fanns även Thomas Malmström behjälplig. Urban Johansson hjälpte de som hade svårt med prästernas gamla skrifter och Anne-Marie Alfredsson hjälpte de som på något sätt fastnat i sin forskning.

Urban informerade också om Släktforskningens dag som sker på Biblioteket den 19 januari 2019 där Urban håller föredrag om smittkoppornas historia. Några ur styrelsen kommer att närvara där för att hjälpa folk att komma igång eller får hjälp med sin forskning. Han berättade också att Stadsarkivet har mycket att erbjuda forskarna med redan utforskade släkter, böcker, tidskrifter m.m.

Timmarna gick alldeles för fort och det märktes då medlemmarna knappt hade tid att fika innan det var dags att gå hem.
Birgit Söderman

Film- och nostalgikväll i Estuna bygdegård

Den 11 oktober visade Bengt Ericsson film och berättade om sin farmor Hildas levnadsöde. Evenemanget samlade ett femtontal deltagare, som under visningen också bjöds på kaffe med dopp.

Filmen var tagen 1963 av Bengt själv och visade auktioner i bl. a. Lohärad och Norrtälje, med många Roslagsbor som passerade revy. Bengt kunde också namnen på många som sågs på bild. Även arbetslivet på landet i Nånö med höskörd och slakt m.m. speglades i den halvtimmeslånga filmen.

Bengt Ericsson visar deltagarna en tidningsnotis

I det efterföljande bildspelet berättade Bengt om sin farmor Hildas familj, giftermål och liv. En mycket intressant kväll  med mycket nostalgi. Hilda levde under tiden 1874 till 1965, så berättelsen byggde delvis på intervjuer med farmor.
U.J.

Höstupptakt i Västernäs

Norrtälje Släktforskarförening hade sin höstupptakt i Västernäs IOGT-NTO lokal den 1 september. Jan-Olof Ivarsson berättade om hans och Fredrik Perssons senaste bokprojekt, nämligen boken om Göringe by i Häverö socken.

Värdinna för träffen var Inga Gustavsson, som inledningsvis berättade om Västernäs skola där vi höll till. Skolan lades ned 1961 och NTO-föreningen Väddö köpte denna för sin egen verksamhet 1970.

Inga Gustavsson med musikanter

Såväl före som under kaffet underhöll Ingemar Svärd och Karl Arvidsson med musik till gitarr och dragspel. Allsång är ett givet inslag när man besöker Inga i Västernäs och vi fick sjunga om både Kalle Schewen och Svarta Rudolf innan var och en åkte hem till sitt.
Birgit Söderman


40 årig släktforskarförening besöker 100 åriga Eriks Kulle

Söndagen den 3 juni 2018 tog Söderby-Karls fornminnes- och hembygdsförening emot Norrtälje släktforskarförening på Eriks Kulle. Ett 40 tal medlemmar trotsade den varmaste dagen hittills och välkomnades av Sanna A Härdfeldt som berättade om Erik Kulles födelse 1918. Erik Ersson hade samlat många gamla jordbruksredskap, vardagsting, m.m. under många år förvarat i sockenmagasinet som stod vid kyrkan. Det blev upptakten till Eriks Kulle vars mark var skänk av Erik Ersson. Folk i byn tyckte att det bara var skräp som skulle slängas.


Till höger de två guiderna Birgit Söderman och Marie-Louise Petttersson

Gruppen delades i två och Sanna guidade den ena och Marie-Louise Petterson tillsammans med Birgit Söderman gick runt med den andra gruppen. Här finns det tusentals gamla föremål från 5 – 6000 år tillbaka fördelat på 19 stugor. Första stugan som kom dit var sockenmagasinet som idag är inrett som handelsbod som lags ner 1970 talet. Några exempel på stugorna är Hammarbystugan, Båtsmanstorpet, Jersömagasinet, museet, Viksboden, Väderkvarnen, Smedjan m.m. Vi samlades gemensamt efter rundvandringen i muséet för guidning av den värdsliga uppmärksamma vikingabåten från 1000 talet som hittades i närheten av Eriks Kulle p. g a en dikning av åkrar. Nu serverades det kaffe med hembakt bröd av Inger och Per-Ivar Wiklund innan de som önskade kunde vandra runt i muséet och bland husen innan hemfärd.
Birgit Söderman


Onsdagen den 11 april 2018 besökte Eva Landberg vår förening för att berätta om ”Handelsmän i Roslagen med ursprung i Dalarna”. Den som är intresserad av ytterligare information i ämnet får gärna ta kontakt med Eva Landberg. 

Bröderna Olof och Anders från Dala-Järn flyttade på 1860 talet ner till Norrtälje. Anders kom först hit 1866 och var handelsbiträde hos Wrestling. Han flyttade sedan ner till Gräddö till ångbåtsbryggan där han öppnade en handelsbod. Anders fick hjälp i sin affär av sin bror Olofs äldsta dotter fram till 1890.

Olof flyttade snart efter till Norrtälje men flyttade ett par gånger fram och tillbaka mellan Dalarna och Roslagen. Han bytte sedan jobb till Lärftkramhandlare och köpte en fastighet (där Porats ligger i dag) med affären i markplan och lägenhet ovanpå. Gravstenen efter handlare Wrestling finns kvar på kyrkogården.

Olof Järnström, urmakargesäll, gifter sig med bröderna Westlings yngsta syster och i Norrtälje öppnade han en vävnads- och kort varuaffär i Rådhuset. Paret bodde ovanpå affären. Han var också delägare i Kemtvätten.

Från Malung kom predikanten Anders Bäckström som först hamnade i Ortala men sedan flyttade in i Olof Roths fastighet då denne avlidit. Sonsonen Erik drev affären fram till 1960.

Bondsonen från Malung, Lars Jonsson, hamnade på Vätö och gifte sig med en Vätötös. Paret tog broderns dotter Alma till fosterbarn. Alma är moder till Erik som nämns ovan.

Detta var ett litet axplock från det spännande föredraget om dem som flyttade ner till Roslagen, gifte sig och livnärde sig här.


Eva Landberg illustrerade sitt föredrag med
en mängd mycket intressanta fotografier.

NSFFs årsmöte 25 februari 2018

Birger Björnerstedt spelade underhöll med gitarr och fiol

NSFF har haft sitt årsmöte den 25/2 i IOGT lokalen i Norrtälje. 30 talet medlemmar tordes ut i halka, kyla och snöstorm.

Urban Johansson valdes till mötesordförande och till mötessekreterare valdes Birgit Söderman.

Följande styrelse valdes för 2018. Ordf. Urban Johansson omvald, v. ordf. Bo Ragell, sekr. Willy Menander omvald, kassör Ann-Marie Alfredsson, klubbmästare Birgit Söderman omvald och ledamot Thomas Malmström omvald. Efter årsmötet underhöll Birger Björnerstedt med gitarr, fiol, dikter och sång. Därefter höll Urban och Birgit en minneskavalkad över föreningens verksamhet, föredrag, utgivna böcker och axplock ur vår tidning Anbladets många skribenter. 118 nummer av Anbladet har utgivits under dessa 40 år. Därefter kom det alla väntade på. Kaffe/te och smörgåstårtor för att fira vår 40 åriga verksamhet.

Birgit Söderman