Programverksamhet

Ny datalag om personskydd

Den 25/5 2018 trädde en ny datalag i kraft (General Data protection Regulation oftast benämnd GDPR). Lagen är gemensam för hela EU och framtagen för att skydda individens personuppgifter. Vid …

Den nya hemsidan

Nu sjösätter vi den nya hemsidan. Vi kommer inte att kunna flytta allt det gamla hit, så den gamla hemsidan finns också kvar – Du hittar den om Du klickar …